Yleinen taidekilpailu Kansallismuseon uudisosaan, Helsinkiin
8.12.2022–3.4.2023

Kansallisgallerian yhteydessä toimiva valtion taideteostoimikunta järjestää yhdessä Suomen kansallismuseon sekä Senaatti-kiinteistöjen ja Museoviraston kanssa yleisen taidekilpailun. Tarkoituksena on hakea ideoita taideteoksesta Kansallismuseon lisärakennukseen, Mannerheimintie 34, Helsinkiin.

Kilpailu on kaksivaiheinen.

Kilpailu on yleinen ja avoin kansainvälinen taidekilpailu kaikille Euroopan Unionin kansalaisille ja Suomessa asuville ei-EU-kansalaisille, joihin ei kohdistu kansainvälisiä pakotteita.

Kilpailun kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. 

Palkintolautakuntana toimii valtion taideteostoimikunta. Toimikunnan kokoonpano kaudella 2023-2025:

Riitta Ojanperä, Kansallisgallerian kokoelmahallintajohtaja, puheenjohtaja (palkintolautakunnan puheenjohtaja)
Jari Auer, asiakaspäällikkö, arkkitehti
Pirjetta Brander, kuvataiteilija
Marja Helander, valokuva- ja videotaiteilija 
Heli Hiltunen, kuvataiteilija ja taidemaalari
Ari Pelkonen, taidegraafikko, varapuheenjohtaja
Kirsti Saarikorpi, muotoilujohtaja
Mika Savela, taideasiantuntija 

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii valtion taideteostoimikunnan, Kansallisgallerian vastaava tuottaja Eija Aarnio. Sihteeri ei osallistu päätöksentekoon.

Allmän konsttävling för Nationalmuseums tillbyggnad, Helsingfors
8.12.2022–3.4.2023

Statens konstverkskommission som verkar i samband med nationalgalleriet organiserar en allmän konsttävling tillsammans med Finlands nationalmuseum samt med Senatfastigheter och med Museiverket. Syftet är att hitta idéer för ett konstverk till Finlands nationalmuseums tillbyggnad, Mannerheimvägen 34, Helsingfors.

Tävlingen är tvåfasig.  

Tävlingen är en allmän och öppen internationell konsttävling för alla medborgare i den Europeiska Unionen och för icke-EU-medborgare som bor i Finland och mot vilka inga internationella sanktioner är riktade. 

Tävlingens språk är finska, svenska och engelska. 

Som tävlingsjury fungerar statens konstverkskommission. Kommissionens sammansättning under perioden 2023-2025:

Riitta Ojanperä, chef för samlingsförvaltningen, Finlands Nationalgalleri; ordförande (tävlingsjuryns ordförande)
Jari Auer, kundchef, arkitekt
Pirjetta Brander, bildkonstnär
Marja Helander, fotokonstnär, videokonstnär och filmregissör
Heli Hiltunen, bildkonstnär och konstmålare
Ari Pelkonen, konstgrafiker, viceordförande
Kirsti Saarikorpi, designchef
Mika Savela, konstexpert

Som tävlingsjuryns sekreterare fungerar statens konstverkskommissions ansvariga producent Eija Aarnio. Sekreteraren deltar inte i beslutfattandet.

Open competition for artwork to be sited in the new annex of the National Museum of Finland in Helsinki
8 December 2022 – 3 April 2023

The State Art Commission, operating under the auspices of the Finnish National Gallery, organises an open art competition in cooperation with the National Museum of Finland, Senate Properties, and the Finnish Heritage Agency. The purpose of the competition is to solicit ideas for a work of art to be sited in the new annex of the National Museum of Finland at Mannerheimintie 34, Helsinki.

The competition is in two stages.

The competition is a general and open international art competition for all citizens of the European Union and for non-EU citizens resident in Finland who are not subject to international sanctions.

The competition languages are Finnish, Swedish and English.

The competition jury comprises the Finnish State Art Commission. Composition of the commission for the period 2023–2025:

Riitta Ojanperä, Director, Collections Management, Finnish National Gallery; Chair (chairperson of the jury)
Jari Auer, account manager, architect
Pirjetta Brander, visual artist
Marja Helander, photographer, video artist and film director
Heli Hiltunen, visual artist and painter
Ari Pelkonen, graphic artist, deputy chair
Kirsti Saarikorpi, head of design
Mika Savela, arts advisor

The secretary of the jury is Eija Aarnio, Executive Producer of the State Art Commission. The secretary does not participate in the decision making of the jury.

TOINEN VAIHE / ANDRA SKEDE / STAGE II
Jatkoon valitut teosehdotukset

AIKATAULU

 • Kilpailun ensimmäinen vaihe alkaa torstaina 8.12.2022 ja päättyy maanantaina 3.4.2023 klo 24:00 Suomen aikaa (UTC+2).
 • Kilpailun toinen vaihe alkaa keskiviikkona 10.5.2023 ja päättyy tiistaina 12.9.2023. Kilpailun toiseen vaiheeseen osallistuvat vain ideakilpailussa palkittujen ehdotusten tekijät (4-6 kpl), jotka jatkokehittelevät ideakilpailussa palkittuja ehdotuksiaan.
 • Jatkokehitellyistä ehdotuksista järjestetään näyttely Suomen kansallismuseossa, 26.9.–15.10.2023.
 • Palkitut ja kunniamaininnan saaneet ehdotukset sekä arvostelupöytäkirja pannaan nähtäville 16.10.2023–15.4.2024 väliseksi ajaksi näille sivuille.

TIDTABELL

 • Tävlingens första skede börjar torsdagen 8.12.2022 och slutar måndagen 3.4.2023 kl 24:00 finsk tid (UTC+2).
 • Tävlingens andra skede börjar onsdagen 10.5.2023 och slutar tisdagen 12.9.2023I tävlingens andra skede deltar endast upphovspersonerna (4-6 st) till de verk som prisbelönats i idétävlingen, som vidareutvecklar sina förslag som belönats i idétävlingen.
 • En utställning över de förslag som vidareutvecklats ordnas på Finlands Nationalmuseum, 26.9.–15.10.2023.
 • De förslag som fått pris eller hedersomnämnande samt bedömningsprotokollet ställs till beskådande för tiden mellan 16.10.2023–15.4.2024 på denna sidor.

SCHEDULE

 • Stage I of the competition will commence on Thursday, 8 December 2022, and end on Monday, 3 April 2023, at 24:00 hours Finnish time (UTC +2).
 • Stage II of the competition starts on Wednesday, 10 May 2023, and ends on Tuesday, 12 September 2023. Stage II will be open exclusively to the authors of the winning proposals of the ideas competition (4–6), who will develop their proposals further in Stage II.
 • An exhibition of the developed proposals in Stage II will be held in the National Museum of Finland from 26 September to 15 October 2023.
 • The winning entries and honorary mentions as well as the jury report will be on view online from 16 October 2023 to 15 April 2024 at this webpage.

English subtitles available from the “CC” button on video player / Tryck på knappen “CC” för svenska undertexter

Piirrokset ja kuvat: JKMM Arkkitehdit Oy