Statens konstverkskommissions tävling för studerande, där uppgiften var att år 2017 sätta upp ett utomhusverk vid Finlands ambassadörs residens på Irland, har avgjorts. Tävlingens resultat offentliggjordes måndagen den 18 september 2017. Som vinnare utsågs Arja...