Kuva: Petri Summanen

Statens konstverkskommission är tillsatt av undervisnings- och kulturministeriet och har i uppdrag att köpa in konstverk till statens fastigheter och andra byggnader som används av staten, samt att sköta kommissionens konstsamling. Statens konstverkskommisson verkar i anslutning till Nationalgalleriet. Konstverken beställs direkt av konstnärerna, anskaffas genom tävlingar eller köps in på annat sätt. Anskaffningsbesluten fattas av kommissionen som består av ordförande, viceordförande och sex ledamöter. Mångsidig sakkännedom i visuella konster, Nationalgalleriet och Senatfastigheter är representerade i kommissionen. Nationalgalleriet ansvarar för kommissionens sekreteraruppgifter. Kommissionens mandatperiod är tre år.

 

Statens konstverkskommissions personal

Eija Aarnio, ansvarig producent
tfn 0400 271 477

Heli Ahmio, amanuens
tfn 040 674 3563

Marjo Sarjanen, samlingsassistent
tfn 040 832 5480

E-postadresser förnamn.efternamn(at)nationalgalleriet.fi

Statens konstverkskommission 2017–2019

Ordförande
arkitekt Jari Auer

Medlemmar
skulptör och glaskonstnär Riikka Latva-Somppi, vice ordförande
konservator Siukku Nurminen
konstnär Paavo Paunu
bildkonstnär Tuomo Rainio
skulptör Nora Tapper
specialsakkunnig Henri Terho
bildkonstnär, professor Annu Vertanen

Sekreterare
Ansvarig producent Eija Aarnio