Statens konstverkskommission är tillsatt av undervisnings- och kulturministeriet och har i uppdrag att köpa in konstverk till statens fastigheter och andra byggnader som används av staten, samt att sköta kommissionens konstsamling. Statens konstverkskommisson verkar i anslutning till Nationalgalleriet. Konstverken beställs direkt av konstnärerna, anskaffas genom tävlingar eller köps in på annat sätt. Anskaffningsbesluten fattas av kommissionen som består av ordförande, viceordförande och sex ledamöter. Mångsidig sakkännedom i visuella konster, Nationalgalleriet och Senatfastigheter är representerade i kommissionen. Nationalgalleriet ansvarar för kommissionens sekreteraruppgifter. Kommissionens mandatperiod är tre år.

Statens konstverkskommission 2020—2022

Ordförande
specialsakkunnig Henri Terho, Centret för konstfrämjande

Medlemmar
kundchef, arkitekt Jari Auer, Senatfastigheter
fotokonstnär, videokonstnär och filmregissör Marja Helander
papperkonservator Liisa Kantanen, Nationalgalleri
bildkonstnär Paavo Paunu
konstgrafiker Ari Pelkonen
designchef Kirsti Saarikorpi
skulptör Nora Tapper, vice ordförande

Sekreterare
ansvarig producent Eija Aarnio, Nationalgalleri

Statens konstverkskommissions personal

Eija Aarnio, ansvarig producent
tfn 0400 271 477

Heli Ahmio, amanuens
tfn 040 674 3563

Marjo Sarjanen, samlingsassistent
tfn 040 832 5480

E-postadresser förnamn.efternamn(at)nationalgalleriet.fi