Statens konstverkskommission är tillsatt av undervisnings- och kulturministeriet och har i uppdrag att köpa in konstverk till statens fastigheter och andra byggnader som används av staten, samt att sköta kommissionens konstsamling. Statens konstverkskommisson verkar i anslutning till Nationalgalleriet. Konstverken beställs direkt av konstnärerna, anskaffas genom tävlingar eller köps in på annat sätt. Anskaffningsbesluten fattas av kommissionen som består av ordförande, viceordförande och sex ledamöter. Mångsidig sakkännedom i visuella konster, Nationalgalleriet och Senatfastigheter är representerade i kommissionen. Nationalgalleriet ansvarar för kommissionens sekreteraruppgifter. Kommissionens mandatperiod är tre år.

Bild: Kansallisgalleria / Marjo Sarjanen

Statens konstverkskommission 2023—2025

Chef för samlingsförvaltningen Riitta Ojanperä, ordförande, Finlands Nationalgalleri

Kundchef, arkitekt Jari Auer, Senatfastigheter

Bildkonstnär Pirjetta Brander

Fotokonstnär, videokonstnär och filmregissör Marja Helander

Bildkonstnär Heli Hiltunen

Konstgrafiker Ari Pelkonen, vice ordförande

Designer, designchef Kirsti Saarikorpi

Konstexpert, arkitekt Mika Savela, Centret för konstfrämjande

Statens konstverkskommissions personal

Eija Aarnio, ansvarig producent
tfn 0400 271 477

Heli Ahmio, amanuens
tfn 040 674 3563

Marjo Sarjanen, konstsamordnare
tfn 040 832 5480

E-postadresser förnamn.efternamn(at)nationalgalleriet.fi