De verk som kommissionen har anskaffat sedan år 1956 utgör Statens konstverkskommissions samling. Samlingen är idag en av de mest omfattande i Finland, och består av cirka 14 500 konstverk av cirka 2000 konstnärer som representerar konstens olika områden. Principen har genom åren varit att skaffa in aktuell samtidskonst på ett så mångsidigt sätt som möjligt.

Geografiskt sett har Statens konstverkskommission berikat hela Finland med många offentliga konstverk och konsttävlingar. Beställningsverk och tävlingar hör till kommissionens specialkompetens och kärnverksamhet. För konstanskaffningarna och skötseln av Statens konstverkskommissions samling beviljas årligen ett anslag ur tipsvinstmedlen. De senaste åren har anslaget varit 1 044 000 euro.

Bläddra bland verken i samlingen.