Yleinen taidekilpailu Rajavartiolaitoksen sotilaskodin uudisrakennukseen, Imatran Immolaan on ratkennut

Valtion taideteostoimikunta järjesti 10.2.–26.4.2022 yleisen taidekilpailun yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa.

Palkintolautakuntana toimi Valtion taideteostoimikunta

Määräaikaan mennessä saapui yhteensä 63 kilpailuehdotusta, joista 62 ehdotusta täyttivät kilpailuohjelmassa asetetut vaatimukset.

Palkintolautakunta päätti, että

1. sijalle tulee: nro 038, HARMAA ALUE (nim. SN204), taiteilijat: Pekka Niittyvirta ja Jari Silomäki

2. sijalle tulee: nro 013, Vyöhyke, taiteilija: Jani Rättyä

3. sijalle tulee: nro 026, OIVALLUS, taiteilija: Kimmo Schroderus

Tunnustuspalkinnon saa:

nro 002, TULI, ILMA, MAA, taiteilija: Riitta Huttunen

nro 055, RAJAPYYKIT, taiteilija: Otto Karvonen

Allmän konsttävling för nybyggnaden till Gränsbevakningsväsendets soldathem, Immola, Imatra har avgjorts

Statens konstverkskommission ordnade i samarbete med Senatfastigheter 10.2.–26.4.2022 en allmän konsttävling.

Som tävlingsjury verkade statens konstverkskommission.

Före tävlingstidens utgång anlände sammanlagt 63 tävlingsförslag, varav 62 uppfyllde de krav som hade fastställts i tävlingsprogrammet.

Tävlingsjuryn beslöt att

på 1:a plats kommer: nr 038, HARMAA ALUE (sign. SN204), konstnärer: Pekka Niittyvirta och Jari Silomäki

på 2:a plats kommer: nr 013, Vyöhyke, konstnär: Jani Rättyä

på 3:a plats kommer: nr 026, OIVALLUS, konstnär: Kimmo Schroderus

Mottagarna av erkännandepris:

nr 002, TULI, ILMA, MAA, konstnär: Riitta Huttunen

nr 055, RAJAPYYKIT, konstnär: Otto Karvonen

Open art competition for the canteen building of the Finnish Border Guard garrison in Immola, Imatra is completed

The State Art Commission, in collaboration with the Senate Properties, organised an open art competition from 10 February until 26 April 2022.

The Finnish State Art Commission served as the competition jury.

A total of 63 submissions were received by the deadline, of which 62 satisfied the criteria set out in the competition brief.

The jury decided to award

1st prize: entry number 038, HARMAA ALUE (alias SN204), artists: Pekka Niittyvirta and Jari Silomäki

2nd prize: entry number 013, Vyöhyke, artist: Jani Rättyä

3rd prize: entry number 026, OIVALLUS, artist: Kimmo Schroderus

Recognition award winners:

Entry number 002, TULI, ILMA, MAA, artist: Riitta Huttunen

Entry number 055, RAJAPYYKIT, artist: Otto Karvonen