Statens konstverkskommission ordnade en konsttävling i samarbete med Lapplands NTM-central, Tullen och Senatfastigheter. Syftet var att söka fram idéer för konstverk som man skulle kunna placera på Kilpisjärvi tullstation. Som tävlingsjury verkade statens konstverkskommission, som ordförande arkitekt Jari Auer.

Tävlingens helhetsresultat var gott och mångsidigt. Förslagen hade väl tagit i beaktande tävlingens målsättningar och ramvillkor. I många av förslagen hade man lyckats hitta ett samband till det samiska eller till den nordliga naturen
och miljön. I verkförslagen hade man mångsidigt använt sig av olika material och former. Allt som allt 79 förslag uppfyllde de krav som ställdes i tävlingsprogrammet.

På 1:a plats kom nr 016 Ylösalasalasylös, konstnärer: Nestori Syrjälä och Anssi Pulkkinen, 7000 euro
På 2:a plats kom nr 043 Hulpa, konstnärer: Tuula Tiitinen, konstnär och Saara Repo, arkitekt samt som assistent Janne Repo, arkitekt, 4000 euro
På 3:e plats kom nr 025 Mallan kihlat – Mallá gihlit, konstnär: Markku Hirvelä, 3000 euro

Erkännandepriser:
Nr 028 Yhteys, konstnär: Anssi Pulkkinen, 500 euro
Nr 059 Arnikki ja kaltio, konstnär: Kirsi Kaulanen, 500 euro

Hedersomnämnande fick nr 003 Taivaanrannan maalari, konstnär: Harri Ahonen.

Statens konstverkskommission går in för att vidareutveckla förslag nr 016 Ylösalasalasylös.

Förslagen och utvärderingsprotokollet finns till påseende på tävlingens internetsidor
www.valtiontaideteostoimikunta.fi/kilpisjarvi-taidekilpailu ons 5.6.2019 – fre 13.12.2019.

Konsttävlingens prisutdelningstillställning ordnades på onsdagen den 5.6.2019 kl 12:00-13:30 på Kilpisjärvi tullstation, Käsivarrentie 14938, 99490 Kilpisjärvi.

Tilläggsuppgifter:
Annu Vertanen, bildkonstnär och professor, annu.vertanen@uniarts.fi, tel. 0400137980
Jari Auer, arkitekt, ordförande, jari.auer@senaatti.fi, tel. 0408655047
Eija Aarnio, ansvarig producent, eija.aarnio@kansallisgalleria.fi, tel. 0400271477
www.valtiontaideteostoimikunta.fi