Yleinen taidekilpailu Valteri-koulu Mäntykankaan uudisrakennukseen on ratkennut

Valtion taideteostoimikunta järjesti 4.10.–30.11.2021 yleisen taidekilpailun yhteistyössä Senaatti-kiinteistön kanssa. 

Palkintolautakuntana toimi Valtion taideteostoimikunta.

Määräaikaan mennessä saapui yhteensä 101 kilpailuehdotusta, joista 99 ehdotusta täyttivät kilpailuohjelmassa asetetut vaatimukset. 

Palkintolautakunta totesi, että kilpailu oli hyvätasoinen. 

 

Palkintolautakunta päätti, että 

1. sijalle tulee: Pavel Kaltygin ja Yuri Gorbunov: The same, only different (083). Palkinto: 7 000 euroa.

2. sijalle tulee: Johanna Havimäki: Suuret pienet (001). Palkinto: 4 000 euroa.

3. sijalle tulee: Leena Nio: Kotimetsä (091). Palkinto: 3 000 euroa.

Tunnustuspalkinnon saa Sampo Malin ja Laura Kauppinen: Kätkö (025). Palkinto: 1 000 euroa. 

Den allmänna konsttävlingen för Valteriskolan Mäntykangas nybyggnad har avgjorts

Statens konstverkskommission ordnade i samarbete med Senatfastigheter 4.10.–30.11.2021 en allmän konsttävling.

Som tävlingsjury verkade statens konstverkskommission.

Före tävlingstidens utgång anlände sammanlagt 101 tävlingsförslag, varav 99 uppfyllde de krav som hade fastställts i tävlingsprogrammet. 

Tävlingsjuryn konstaterade att tävlingen höll god standard. 

Tävlingsjuryn beslöt att 

på 1:a plats kommer: Pavel Kaltygin och Yuri Gorbunov: The same, only different (083). Pris: 7 000 euro.

på 2:a plats kommer: Johanna HavimäkiSuuret pienet (001). Pris: 4 000 euro.

på 3:e plats kommer: Leena Nio: Kotimetsä (091). Pris: 3 000 euro.

Erkännandepris får Sampo Malin och Laura Kauppinen: Kätkö (025). Pris 1 000 euro. 

Open competition for artworks to be sited in the new building of Valteri School Mäntykangas is completed

The State Art Commission, in collaboration with the Senate Properties, organised an open art competition from 4 October until 30 November 2021.

The Finnish State Art Commission served as the competition jury.

A total of 101 submissions were received by the deadline, of which 99 satisfied the criteria set out in the competition brief. 

The jury noted that the competition was of a good standard. 

The jury decided to award 

1st prize to Pavel Kaltygin and Yuri Gorbunov: The same, only different (083). Prize sum: 7,000 euros. 

2nd prize to Johanna Havimäki: Suuret pienet (001). Prize sum: 4,000 euros. 

3rd prize to Leena Nio: Kotimetsä (091). Prize sum: 3,000 euros. 

A recognition prize is awarded to Sampo Malin and Laura Kauppinen: Kätkö (025). Prize sum: €1,000.