YLEINEN TAIDEKILPAILU ÅBO AKADEMIN JA TURUN YLIOPISTON AURUM-RAKENNUKSEEN

Valtion taideteostoimikunta järjestää taidekilpailun yhteistyössä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n, Åbo Akademin ja Turun yliopiston kanssa. Tarkoituksena on hakea taideteosideoita AURUM-uudisrakennukseen. Kilpailu on yleinen, kaikille avoin taidekilpailu. Palkintolautakuntana toimii valtion taideteostoimikunta. Kilpailuasiakirjat ovat ladattavissa perjantaina 15.2.2019 alkaen internetistä osoitteesta:

www.valtiontaideteostoimikunta.fi/turku-taidekilpailu

Kilpailu päättyy keskiviikkona 15.5.2019.

ALLMÄN KONSTTÄVLING FÖR ÅBO AKADEMIS OCH ÅBO UNIVERSITETS AURUM-BYGGNAD

Statens konstverkskommission ordnar en konsttävling i samarbete med Finlands Universitetsfastigheter Ab, Åbo Akademi och Åbo Universitet. Syftet är att få fram konstverksidéer för nybyggnaden AURUM. Tävlingen är en allmän, för alla öppen konsttävling. Som prisnämnd fungerar statens konstverkskommission. Tävlingsdokumenten kan laddas ner från och med fredagen den 15 februari 2019 på webbbadressen:

www.valtiontaideteostoimikunta.fi/turku-taidekilpailu

Tävlingen avslutas onsdagen den 15 maj 2019.

 

Kuva / Bild: Piia Viitanen, Aihio Arkkitehdit Oy