Statens konstverkskommissions tävling för studerande, där uppgiften var att år 2017 sätta upp ett utomhusverk vid Finlands ambassadörs residens på Irland, har avgjorts. Tävlingens resultat offentliggjordes måndagen den 18 september 2017.

Som vinnare utsågs Arja Kärkkäinen från Konstuniversitetets Bildkonstakademi och Sanna Atti från Helsingfors universitets institution för miljövetenskap med tävlingsbidraget ”Tonnin tiimi/Räsymatto”. 

Enligt tävlingsjuryn är verket ett uppfinningsrikt och roligt arbete som utmanar den monumentala skulpturtraditionen. Bidraget lyfter fram det finländska genom att slå vakt om traditioner och genom sin hemtrevliga karaktär. Mattan i betong förmedlar känslan och strukturen hos en trasmatta. De studerande kommer att få möjlighet att sätta upp sitt verk i Dublin vid en senare överenskommen tidpunkt.

Hederspris delades ut till tre bidrag: Enni Vekkeli och Nunnu Raatikainen från Saimaa yrkeshögskola med signaturen ”Kukkilintu” (1000 €); Elka Lupunen, Ella Müller och Sonja Äärilä från Aalto-universitetets institution för arkitektur med signaturen ”Mantu” (250 €); Heikki Myllyniemi och Kaarina Tammisto från Aalto-universitetet med signaturen ”Sotkan munat” (250 €).

Jaakko Leeve och Markus Koistinen från Aalto-universitetet med signaturen ”Aitta” fick ett hedersomnämnande.