“…JA SAMA ASIA NYKYAIKAISESTI KÄSITETTYNÄ”

Osa näyttelysarjaa State of the Art – Valtion taideteostoimikunta 60 vuotta
30.9.2016 – 5.2.2017
Visavuori, Kari-paviljonki
Visavuorentie 80, 37770 Tarttila, Valkeakoski

 

Maiju Ahlgrén, Stefan Bremer, Minna Henriksson, Laura Horelli, Leena Illukka, Elina Juopperi, Aino Kajaniemi, Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta- Kalleinen, Aino Kannisto, Jouna Karsi, Jaana Kokko, Raakel Kuukka, Riikka Latva-Somppi, Niina Lehtonen Braun, Antti Oikarinen, Sonja Löfgren, Juha Menna, Arto Nurro, Hanna Ojamo, Ritva-Liisa Pohjalainen, Jari Silomäki, Ossi Somma, Kaarlo Stauffer, Kari Suomalainen, Janna Syvänoja, Salla Tykkä

 

Valtion taideteostoimikunta juhlistaa merkkivuottaan esittelemällä laajaa kokoelmaansa eri puolille Suomea ulottuvalla näyttelysarjalla, jonka käynnistää “…JA SAMA ASIA NYKYAIKAISESTI KÄSITETTYNÄ” Kari-paviljongissa Visavuoressa. Marketta Hailan kuratoiman kokonaisuuden taiteilijat tulkitsevat uudelleen perinteisiä historian, kansallisuuden ja identiteetin rajanvetoja.

Näyttely viittaa otsikossaan Kari Suomalaisen (1920–1999) Helsingin Sanomissa vuonna 1956 julkaistuun pilapiirrokseen Ihanteellinen maisema, jossa Werner Holmbergin 1800-luvun maisema sai rinnalleen kuvauksen sen aikaisesta nykytilanteesta. Piirros on esimerkki karimaisesta tavasta kuvata ja sanallistaa aikakautensa suomalaista yhteiskuntaa: sen provokatorinen kritiikki kosketti lähes kaikkea ja kaikkia. “…JA SAMA ASIA NYKYAIKAISESTI KÄSITETTYNÄ” haastaa Karin aikakauden käsityksiä esimerkiksi suomalaisuudesta ja sukupuolesta ja sivuaa samalla tämän päivän yhä korostuvia yhteiskunnallisia rajalinjoja. Teokset johdattavat pohtimaan historian tulkintoja ja muistin tematiikkaa nostamalla esille erityisesti ihmisten arkea, johon yhteiskunnan tapahtumat ja maailmantalous heijastuvat.