YLEINEN TAIDEKILPAILU ULKOTEOKSESTA KILPISJÄRVEN TULLITOIMIPAIKALLE

1.2.–26.4.2019

Valtion taideteostoimikunta järjestää taidekilpailun yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen, Tullin ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Tarkoituksena on hakea ideoita taideteoksesta Kilpisjärven tullitoimipaikalle.

Arvostelussa kiinnitetään huomiota ehdotusten taiteellisuuteen ja ajanmukaisuuteen sekä toteutus- ja kehityskelpoisuuteen. Valtion taideteostoimikunta päättää kilpailun ratkaisun jälkeen, mitä ehdotusta tai ehdotuksia lähdetään jatkokehittämään ja toteuttamaan.

Kilpailu on yleinen, kaikille avoin taidekilpailu. Kilpailun kielinä ovat suomi, ruotsi, pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame.

ALLMÄN KONSTTÄVLING FÖR ETT UTOMHUSVERK FÖR KILPISJÄRVI TULLSTATION

1.2.-26.4.2019

Statens konstverkskommission arrangerar en konsttävling tillsammans med Lapplands NTM-central, Tullen och Senatfastigheter. Syftet är att söka fram idéer för ett konstverk för Kilpisjärvi tullstation.

I bedömningen fäster man uppmärksamhet vid förslagens konstnärlighet och tidsenlighet samt vid möjligheten att genomföra och utveckla dem. Statens konstverkskommission besluter efter att tävlingen avgjorts om vilket eller vilka förslag man går in för att vidareutveckla och förverkliga.

Tävlingen är en allmän, för alla öppen konsttävling. Tävlingens språk är finska, svenska, nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska.

Lataa täältä kilpailun ohjelma-asiakirjat (Google Drive)

Ladda ner tävlingens programhandlingar /
Luđe dáppe gilvvu prográmmaáššegirjjiid /
Luođii täst kišto ohjelmäššikiirjijd /
Laadd tääiʹben ǩeâšttõõttmõõžž programmäʹššǩiiʹrjid

ALMMOLAŠ DÁIDDAGILVU OLGODÁIDDADUOJIS GILBBESJÁVRRI DUOLLODOAIBMABÁIKÁI

1.2.–26.4.2019

Stáhta dáiddabargodoaibmagoddi lágida dáiddagilvvu ovttasbarggus Lappi EJB-guovddážiin, Duolluin ja Senaatti-giddodagaiguin. Ulbmilin lea ohcat jurdagiid dáiddaduojis Gilbbesjávrri duollodoaibmabáikái.

Árvvoštallamis giddejuvvo fuomášupmi evttohusaid dáiddalašvuhtii ja áigeguovdilvuhtii sihke ollašuhttin- ja ovddidanvejolašvuođaide. Stáhta dáiddaduodjedoaibmagoddi mearrida gilvvu loahppabohtosa maŋŋá, mii evttohus dahje evttohusat ovddiduvvojit viidásabbot ja ollašuhttojuvvojit.

Gilvu lea almmolaš, buohkaide rabas dáiddagilvu. Gilvvu giellan leat suomagiella, ruoŧagiella, davvisámegiella, anárašgiella ja nuortalašgiella.

ALMOS TAAIĐÂKIŠTO OLGOTYEJEEST KILBISJÄÄVRI  TULLITOIMÂSAJAN

1.2.–26.4.2019

Staatâ taaiđâtyejitoimâkodde uárnee taaiđâkišto oovtâstpargoost Laapi IJP-kuávdáin, Tullijn já Seenaat-kiddoduvâiguin. Ulmen lii uuccâđ ideaid taaiđâtyejeest Kilbisjäävri tullitoimâsajan.

Árvuštâlmist kiddejuvvoo huámmášume iävtuttâsâi taiđâlâšvuotân já ääigimiäldásâšvuotân sehe olášuttem- já ovdedemtohálâšvuotân. Staatâ taaiđâtyejitoimâkodde meerrid kišto čuávdus maŋa, ete mon iävtuttâs tâi maid iävtuttâsâid ain oovdedškyetih já olášutškyetih.

Kišto lii almos, puohháid ávus taaiđâkišto. Kišto kielah láá suomâkielâ, ruotâkielâ, tavesämikielâ, anarâškielâ já nuorttâlâškielâ.

AALMILAŽ ČEÄPPÕSǨEŠTTÕÕTTMÕŠ ÅLGGČEÄPPÕSTUÂJAST KILPISJÄÄUʹR TUÂLLTUÅIMMPÄIKKA

1.2.–26.4.2019

Valdia čeäppõstuâjjtuåimmkåʹdd reäšš čeäppõsǩeâšttõõttmõõžž õhttsažtuâjast Lappi ELY-kõõskõõzzin, Tuâllin da Senatt-ǩidlmivuiʹm (Senaatti-kiinteistöt). Mieʹrren lij kaunnâd jurddjid tõʹst, måkam čeäppõstuâj vuäitči ciâggted Kilpisjääuʹr tuâlltuåimmpäikka.

Ärvstõõllâmkriteeʹren lie eʹtǩǩõõzzi čeäʹpplõsvuõtt da ääiʹjmeâldlažvuõtt di tõt, mõõn puârast eʹtǩǩuum tuâj vuäitt raajjâd da plaan viikkâd ooudâs. Valdia čeäppõstuâjjtuåimmkåʹdd tuʹmmai ǩeâšttõõttmõõžž mâŋŋa, mõõn eʹtǩǩõõzz leʹbe mâiʹd eʹtǩǩõõzzid viǥškuäʹtte ooudâs da rajškuäʹtte.

Ǩeâšttõõttmõš lij aalmilaš, pukid äävai čeäppõsǩeâšttõõttmõš. Ǩeâšttõõttmõõžž ǩiõllân lie lääʹddǩiõll, ruõccǩiõll, tâʹvvsääʹmǩiõll, aanrõšǩiõll da sääʹmǩiõll.

Kilpailu päättyy / Tävlingen avslutas / Gilvu nohká / Kišto nohá / Ǩeâšttõõttmõš poott

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)