Virtuaalitaidetta valtionhallinnon arjen iloksi

Valtion taideteostoimikunta on perinteisesti sijoittanut taidetta valtion omistamiin tiloihin. Nyt Valtori mahdollistaa nykytaiteen julkaisemisen digitaalisessa muodossa valtionhallinnon työtekijöille Valtti-koneille Software Centeristä kahden vuoden ajaksi.

Teokset Puutarhaportaali ja Valtion tunnetila ovat nähtävissä lyhennettyinä trailereina myös valtion taideteostoimikunnan verkkosivuilla.

Pink Twinsien teos Puutarhaportaali kuljettaa katsojan virtuaalisen portin kautta klassisten kiinalaisten puutarhojen äärelle. Teoksen aktivoituessa näytölle aukeaa geometrisesti animoitu, tunnelimainen portaali kohti vehreää näkymää. Klassinen kiinalainen puutarhasuunnittelu pohjautuu tuhatvuotiseen traditioon, jossa yhdistyvät esteettiset ja kulttuuriset käsitykset luonnosta, maisemasta ja maiseman kuvaamisesta taiteessa.

Valtion tietojärjestelmiä käytetään erilaisten tilastojen tai tietolähteiden arviointiin. Näistä mittareista puuttuu kuitenkin kansalaisten tunteiden kartoittaminen. Tomi Paijo haluaa interaktiivisella Valtion tunnetila -teoksellaan tarjota vaihtoehtoista tietoa, luoda mittareita ja työkaluja sille, miten kartoittaa kansalaisten tunnetiloja. Pohjana teoksessa on Suomen mielenterveysseuran julkaisema psykologinen tunnekartta.

Valtion taideteostoimikunta on yli 60 vuotta hankkinut taidetta virastoihin ja laitoksiin. Viime aikoina uudet työnteontavat, monitilat, liikkuvuus ja monipaikkaisuus ovat kuitenkin haastaneet taidehankinnan ja -sijoittamisen perinteitä. Digitaalisuus on yhä olennaisempi osa työn arkea. Yhteistyössä Valtorin ja taiteilijoiden kanssa pääsimme uuteen ulottuvuuteen. Teimme taiteen digiloikan valtion virtuaaliseen työympäristöön, sanoo toimikunnan puheenjohtaja Jari Auer.

”Yhteistyö konkretisoitui Valtorin ja valtion taideteostoiminnan järjestämään yhteiseen ideakilpailuun. Sen pohjalta käynnistimme pilotoinnin verkkotaiteen teoksista, jotka tulisivat kaikkien katsottaviksi valtionhallinnon virtuaalisiin ympäristöihin vuoden 2019 loppuun mennessä”, Valtorin toimitusjohtaja Pasi Lehmus kertoo taustaa.

Digitaalista taidetta tuomaan iloa arkeen

Valtion taideteostoimikunnan ja Valtorin järjestämässä avoimessa taidekilpailussa palkittujen ja toteutettavaksi valittujen – Tomi Paijon ja Pink Twinsin – teokset puhuvat digitaalisen taiteen monimuotoisuuden puolesta.

”Digitaaliset menetelmät mahdollistavat omaleimaisen taiteellisen ajattelun ja ilmaisun kehittämisen; ne elävät vuorovaikutuksessa perinteisten menetelmien kanssa ammentaen taiteen traditiosta ja laajentamalla sitä uusille alueille. Taide saa ihmisen kaipaamaan lähemmäksi maailmaa, kohti läsnäolon hetkiä ja toista ihmistä” kiteyttää valtion taideteostoimikunnan jäsen, kuvataiteilija Tuomo Rainio.