Valtion taideteostoimikunnan toimintakertomus vuodelta 2019 on julkaistu. Se esittelee toimikunnan ydintoiminnan: teosostot, kilpailut, tilausteokset sekä kertoo, mihin kokoelman teoksia on vuoden aikana sijoitettu. Valtion taideteostoimikunnan viime vuosi näyttää numeroiksi muutettuina tältä.

14 222 teosta kokoelmassa
Kansallisgallerian yhteydessä toimivan valtion taideteostoimikunnan kokoelmaan kuuluu yhteensä 14 222 teosta, ja se on yksi Suomen laajimpia taidekokoelmia. Merkittävän osan tuosta kokoelmasta muodostavat eri tekniikoin toteutetut tilausteokset ja julkiset taideteokset.

214 uutta teosta 124 eri taiteilijalta
Valtion taideteostoimikunnan kokoelmaan hankitaan teoksia laaja-alaisesti kuvataiteen eri aloilta. Tarkoituksena on ensisijaisesti kerätä kiinnostavaa, korkealaatuista ja ajankohtaista kotimaista nykytaidetta mahdollisimman monipuolisesti. Tänä vuonna kokoelmaan hankittiin runsaasti uusia taideteoksia, yhteensä 214 teosta:
63 maalausta,
21 valokuvaa,
21 veistosta,
48 grafiikan teosta,
27 taideteollista teosta,
13 korutaideteosta,
2 esineteosta,
8 mediataideteosta,
6 piirustusta sekä
5 kollaasia.

124 taiteilijasta naisia on 86 ja miehiä 35 sekä 3 taiteilijaparia.

516 sijoitettua teosta, 31 virastoa tai laitosta
Valtion taideteostoimikunnan tehtävänä on hankkia taideteoksia sijoitettavaksi valtion virastoihin ja laitoksiin. Julkisiin tiloihin talletettuina teokset ovat nähtävillä myös sellaiselle yleisölle, joka ei välttämättä muuten ole taiteen kanssa tekemisissä. Yksilöllisesti kuratoiduilla teoskokonaisuuksilla pyritään luomaan keskustelua herättäviä, virkistäviä työympäristöjä. Vuoden 2019 aikana sijoitettiin yhteensä 516 teosta kolmeenkymmeneenyhteen valtion virastoon tai laitokseen sekä kotimaassa että ulkomailla.

2 valmistunutta verkkotaiteen teosta
Valtion taideteostoimikunta on yli 60 vuotta kestäneen toimintakautensa aikana hankkinut taidetta sijoitettavaksi valtion virastoihin ja laitoksiin. Viime aikoina uudet työnteontavat, monitilat, liikkuvuus ja monipaikkaisuus ovat kuitenkin haastaneet taidehankinnan ja -sijoittamisen perinteitä. Digitaalisuudesta on tullut yhä merkittävämpi osa työnteon arkea.

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori ja toimikunta järjestivät ideakilpailun yhteistyössä. Kahden verkkotaiteen teoksen pilotointi käynnistyi tämän pohjalta. Tomi Paijon teos Valtion tunnetila sekä Pink Twinsin Puutarhaportaali valmistuivat joulukuun alussa. Valtionhallinnon työntekijät voivat kokea nyt teokset käyttämillään Valtti-koneilla kahden vuoden ajan.

8 123 inventoitua teosta
Kokoelman inventointiprojekti käynnistettiin syksyllä 2018. Sen tarkoituksena on varmistaa ja saattaa ajan tasalle kaikkien kokoelmateosten sijaintipaikka- ja kuntotiedot. Tähän mennessä on käyty läpi yhteensä 8 123 teosta.

3 taidekilpailua, 9 tilausteosta
Taidekilpailuja oli toimintavuoden aikana käynnissä kolme: Yleinen taidekilpailu ulkoteoksesta Kilpisjärven tullitoimipaikalle, Yleinen taidekilpailu Åbo Akademin ja Turun yliopiston AURUM-uudisrakennukseen ja Taidekutsukilpailu uuteen Suomalais-venäläiseen kouluun Helsingissä.

Nämä kilpailuteokset mukaan lukien vuoden 2019 aikana tekeillä oli yhteensä yhdeksän tilausteosta:
– Heini Ahon teos Uuteen Suomalais-venäläiseen kouluun Helsingissä (valmistuu 2021),
– Elin&Keino -taiteilijaparin (Heini Nieminen ja Sandra Nyberg) teos Keravan avovankilaan (valmistuu 2020),
– Pekka ja Teija Isorättyän teos Villimiehenkadulle Lappeenrantaan (valmistuu 2020),
– Ilja Karsikkaan teos Vuorelan koulukotiin Opistolaan Vihtiin (valmistuu 2020),
– Juhana Moisanderin teos Lappeenrannan uuteen oikeustaloon (valmistuu 2020),
– Tomi Paijon verkkotaiteen teos valtionhallinnon työntekijöiden Valtti-koneille (valmistui 2019)
– Pink Twinsin verkkotaiteen teos valtionhallinnon työntekijöiden Valtti-koneille (valmistui 2019)
– Anssi Pulkkisen ja Nestori Syrjälän teos Kilpisjärven tullitoimipaikkaan (valmistuu 2020) sekä
– Noora Schroderuksen teos Åbo Akademin ja Turun yliopiston AURUM-uudisrakennukseen Turkuun (valmistuu 2021).

1 044 000 euroa
Taidehankintoihin ja valtion taideteostoimikunnan kokoelman hoitoon myönnetään vuosittain veikkausvoittovaroista määräraha, joka on viime vuosien ajan ollut 1 044 000 euroa. Tästä kaksi kolmannesta käytetään teosten hankintaan ja loput kokoelman hoitoon ja talletustoimintaan sekä kilpailujen järjestämiseen ja toimikunnan jäsenten palkkioihin.

Vuonna 2019 taideteoksia ostettiin 388 476 eurolla ja tilaustöihin käytettiin 222 210 euroa.

 

 

 

Verkkosivulta löytyvät myös toimintakertomukset 2017 ja 2018.

Kuva: Jenni Tieaho Päätäpahkaa, 2019 | Museokuva.