Aimo Katajamäen teos antaa katsojalle varaa tulkita ja muistuttaa ajasta, jota elämme juuri nyt.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uuden K-rakennuksen yhteyteen tuleva taideteos valittiin loppuvuodesta. Valtion taideteostoimikunnan, THL:n ja Senaatti-kiinteistöjen yhteisen kutsukilpailun voittajaksi valittiin Aimo Katajamäen teos Pan.

Aimo Katajamäki kuvaa teoksensa teemaa näin:

“Teokseni antiikin kreikan mytologioihin liittyvä teema on viittaus tähän aikaan ja hetkeen. Teokseni nimi ‘Pan’ sekä sana ‘pandemia’ juontavat juurensa kreikan sanasta pantes=kaikki.

Nimeämällä teokseni näin, ajattelin muistuttaa jälkipolvia poikkeuksellisesta ajasta, jossa juuri nyt – teoksen syntyhetkellä – elämme, sekä ansiokkaasta työstä, jota THL pandemian voittamiseksi tänä aikana teki.”

Teosidea vaati sommitelmallista kypsyttelyä

Pan koostuu huoltopihan betonikaiteen päälle tulevasta veistosryhmästä, joka jatkuu muraalimaalauksena seinälle imitoiden teoksen jättämää varjoa. Veistos pitää sisällään kasviaiheita ja huilua soittavan hahmon. Teos on toteutettu silhuettimaisesti ja varjokuvan koukeroista löytyy lisää yllätyksiä katsojalle. Reliefimäisen pronssiveistoksen tekee eläväksi voimakas pintastruktuuri, jonka muodon käsittely jäljittelee puun veistämistä.

“Halusin suunnitella taideteoksen, joka ottaa sille annetun tilan haltuunsa”, Katajamäki kertoo. Pääkatselusuunta on pihan vastakkaiselta puolelta, mutta teoksen yksityiskohdat paljastuvat vasta lähietäisyydeltä.

“Teosta voi katsoa pelkästään esteettisenä kauniina kokonaisuutena, optisena leikkinä kuvitteellisine varjoineen. Teokseni antaa kuitenkin myös mahdollisuuden erilaisille tulkinnoille. Se ei heti kerro kaikkea itsestään. Teos pitää sisällään löytämisen iloa, herättää enemmän kysymyksiä kuin vastaa niihin”, Katajamäki kuvailee.

Teos toteutettaneen tänä vuonna

Teos pyritään toteuttamaan vuoden 2021 aikana. Mitä haluaisit sanoa katsojille, Aimo Katajamäki?

“Kun teokseni on paikoillaan, olisi mukava kuulla, minkälaisia tulkintoja työni herättää. Mitä kaikkea katselija löytää veistoksen ja varjojen visuaalisista koukeroista?”

Kilpailuun kutsuttiin kolme taiteilijaa. Kilpailu järjestettiin uudella tavalla, sillä THL:n edustajille ja taiteilijoille järjestettiin yhteisiä keskustelutilaisuuksia kilpailun aikana. Taiteilijat myös esittelivät omat ehdotuksensa.

Voittaja valittiin ehdotuksen taiteellisen laadun sekä toteutus- ja kehityskelpoisuuden perusteella. Luonnoksia arvioitiin myös teosmateriaalien ja tuotannon ekologisten vaikutusten ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Valtion taideteostoimikunta teki valinnan 2.12.2020.

Teksti: Hilkka Miettinen
Kuva: Aimo Katajamäki