Mielipiteitä Lappeenrannan Villimiehenkadun yleisen taidekilpailun ehdotuksista

Valtion taideteostoimikunta on järjestänyt yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa YLEISEN TAIDEKILPAILUN LAPPEENRANNAN VILLIMIEHENKADULLE. Taidekilpailu oli avoinna 21.6.–26.10.2018 ja kilpailuehdotuksia saapui yhteensä 64 kappaletta. Ennen kilpailun ratkeamista valtion taideteostoimikunta laittaa https://www.valtiontaideteostoimikunta.fi/lappeenranta-taidekilpailu/mielipide -sivustolle arviolta 6-9 yläluokan ehdotusta anonyymisti näytteille. Pyydämme yleisöltä pe 23.11.-pe 30.11.2018 välisenä aikana mielipiteitä kilpailuehdotuksista. Palkitut ja kunniamainitut julkistetaan pe 14.12.2018 palkintojenjakotilaisuudessa Lappeenrannassa.

Åsikter om förslagen till den allmänna konsttävlingen för Villimiehenkatu i Villmanstrand

Statens konstverkskommission har tillsammans med Villmanstrands stad och Senatfastigheter organiserat en ALLMÄN KONSTTÄVLING FÖR VILLIMIEHENKATU I VILLMANSTRAND. Konsttävlingen var öppen 21.6 –26.10.2018 och det anlände sammanlagt 64 stycken tävlingsförslag. Innan tävlingen avgörs för statens konstverkskommission på sidan https://www.valtiontaideteostoimikunta.fi/lappeenranta-taidekilpailu/mielipide in ca 6-9 av förslagen ur toppklassen till att beskådas i anonym form. Vi ber under tiden fre 23.11 – fre 30.11.2018 allmänheten om åsikter beträffande tävlingsförslagen. De som prisbelönats och de som fått hedersomnämnande offentliggörs fre 14.12.2018 vid prisutdelningen i Villmanstrand.