Merja Puustisen ja Andy Bestin Saaristo on valmistunut Turun yliopiston Kasarmialueen kampukselle, peruskorjattuun Arcanum-rakennukseen. Toiminnallisen veistoksen taustalta löytyy joukko erilaisia merellisiä ideoita.

Merja Puustisen ja Andy Bestin ehdotus voitti valtion taideteostoimikunnan, Turun yliopiston ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n järjestämän kutsutaidekilpailun syksyllä 2022. Nyt valmistunut Saaristo sijoittuu Turun yliopiston Humanistisen tiedekunnan käytössä olevaan Arcanum-rakennukseen, jossa toimii muun muassa historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos. Rakennuksen aulatilaa hallitseva Saaristo edustaa taiteilijaparille tyypillistä toiminnallista veistosta.

”Olemme tehneet sosiaalisesti ja fyysisesti osallistavia taideteoksia, mediataidetta ja veistoksia vuodesta 1995 lähtien. Meille taideteokset ovat usein niin sanottuja lavasteita ihmisten yhteisöllisesti ja kehollisesti osallistavalle toiminnalle.”

Teoskokonaisuuteen kuuluu kolme kallioluodoista muistuttavaa istuttavaa elementtiä. Liikuteltavista saarekeosista voidaan koota eri tilaisuuksiin sopivia istuinkokonaisuuksia. Kierrätetyistä nahka- ja denim-vaatteista toteutettujen osien tekstuuri on suunniteltu yhteistyössä verhoilija Maarit Kraapan kanssa. Lisäksi Saariston visuaalista maailmaa luovat viisi kattoon kiinnitettyä, ovaalin muotoista, valoa heijastavaa levyä.  

”Pyrimme aina suunnittelemaan teoksemme tilaan niin, että ne sopivat siihen ja samalla tuovat lisäjännitteen. Arcanum-rakennuksen postmoderni arkkitehtuuri tuo mieleen Helsinki-Tukholman väliä liikennöivien autolauttojen ostoskadun. Tästä syntyi ajatus hyödyntää merellistä ideaa, joka on meille läheinen.”

Veistoskokonaisuuden nimi Saaristo viittaa Itämereen ja sen merkitykseen Turun alueen, kaupan ja koko Suomen identiteetille.

”Teos kiinnittää huomion myös Saaristomeren äärimmäisen huonoon ekologiseen tilanteeseen, joka johtuu pääasiassa Suomen omista maa- ja metsätalouden valumista.”

Andy Best ja Merja Puustinen ovat taiteilijoita, joilla on kansainvälinen ura kuvanveiston, performanssin, median, internetin ja biotaiteen aloilla. Tällä hetkellä he keskittyvät leikkisien ja toiminnallisten installaatioiden ja julkisten taideteosten kehittämiseen. Best ja Puustinen ovat perustaneet Espoo Kunsthalle -aloitteen, jonka tarkoituksena on tuoda kriittisesti sitoutunutta taidetta esikaupunkialueille, sekä Imagining Godzilla -taiteilijaresidenssiverkoston, jossa tutkitaan taiteellisin menetelmin Itämeren ympäristöhaasteita.

Valtion taideteostoimikunta hankkii teoksia Senaatti-kiinteistöjen ja Suomen Yliopistokiinteistöjen rakennuttamiin kiinteistöihin. VTTK on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ja toimii Kansallisgallerian yhteydessä.

Kuvat: Kirsi-Maria Halkola

Lisätietoja:

Valtion taideteostoimikunta, Kansallisgalleria
puheenjohtaja Riitta Ojanperä, riitta.ojanpera@kansallisgalleria.fi, 02 94500238 vastaava tuottaja Eija Aarnio, eija.aarnio@kansallisgalleria.fi, 0400 271477