Valtion taideteostoimikunta järjestää taidekilpailun yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Tarkoituksena on hakea ideoita taideteoksista, jotka voidaan sijoittaa Lappeenrannan Villimiehenkadulle.

Arvostelussa kiinnitetään huomiota ehdotusten taiteellisuuteen ja ajanmukaisuuteen sekä toteutus- ja kehityskelpoisuuteen. Valtion taideteostoimikunta päättää kilpailun ratkaisun jälkeen, mitä ehdotusta tai ehdotuksia lähdetään jatkokehittämään ja toteuttamaan.

Kilpailu on yleinen, kaikille avoin taidekilpailu. Kilpailun kielinä ovat suomi ja ruotsi.

Statens konstverkskommission arrangerar konsttävlingen i samarbete med Villmanstrands stad och Senatfastigheterna. Syftet är att få fram idéer för konstverk som kan placeras på Villimiehenkatu i Villmanstrand.

I bedömningen fäster man uppmärksamhet vid förslagens konstnärlighet och tidsenlighet samt vid möjligheten att genomföra och utveckla dem. Statens konstverkskommission besluter efter att tävlingen avgjorts om vilket eller vilka förslag man går in för att vidareutveckla och förverkliga.

Tävlingen är en allmän konsttävling som är öppen för alla. Tävlingens språk är finska och svenska.

Kilpailun aikataulu

  • 21.6.2018 kilpailu alkaa
  • 26.10.2018 kilpailu päättyy
  • 14.12.2018 tulokset julkistetaan
  • 14.12.2018–28.6.2019 palkitut ja kunniamainitut ehdotukset sekä arvostelupöytäkirja esillä näillä sivuilla

Tidsschema för tävlingen

  • 21/6 2018 tävlingen inleds
  • 26/10 2018 tävlingen avslutas
  • 14/12 2018 resultatet publiceras
  • 14/12 2018 – 28/6 2019 prisbelönta förslag och hedersomnämnanden visas på dessa sidor

Palkintolautakunta

Jari Auer, puheenjohtaja, arkkitehti
(palkintolautakunnan puheenjohtaja)

Riikka Latva-Somppi, varapuheenjohtaja,
kuvanveistäjä ja lasitaiteilija

Siukku Nurminen, konservaattori
Paavo Paunu, taidemaalari
Tuomo Rainio, kuvataiteilija
Nora Tapper, kuvanveistäjä
Henri Terho, erityisasiantuntija
Annu Vertanen, kuvataiteilija, professori

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii valtion taideteostoimikunnan sihteeri, vastaava tuottaja Eija Aarnio. Sihteeri ei osallistu päätöksentekoon.

Tävlingsjuryn

Jari Auer, ordförande, arkitekt
(tävlingsjuryns ordförande)

Riikka Latva-Somppi, viceordförande,
skulptör och glaskonstnär

Siukku Nurminen, konservator
Paavo Paunu, konstnär
Tuomo Rainio, bildkonstnär
Nora Tapper, skulptör
Henri Terho, specialsakkunnig
Annu Vertanen, bildkonstnär, professor

Som tävlingsjuryns sekreterare tjänstgör statens konstverkskommissions sekreterare, ansvariga producenten Eija Aarnio. Sekreteraren deltar inte i besluten.

Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijoilla on oikeus pyytää kilpailua koskevia selvityksiä ja lisätietoja. Kysymykset on lähetettävä kilpailun yhteyshenkilölle amanuenssi Heli Ahmiolle viimeistään pe 31.8.2018 sähköpostitse osoitteella taidekilpailu@kansallisgalleria.fi.

Kysymykset ja vastaukset ovat anonyymisti nähtävillä pe 7.9.2018 lähtien näillä sivuilla.

Frågor som berör tävlingen

De tävlande har rätt att be om förtydliganden och tilläggsinformation om tävlingen. Frågorna bör skickas till tävlingens kontaktperson amanuens Heli Ahmio senast fre 31/8 2018 per e-mail till adressen taidekilpailu@kansallisgalleria.fi.

Frågor och svar finns anonymt till påseende från och med fre 7/9 2018 på dessa sidor.

KILPAILU PÄÄTTYY / TÄVLINGEN AVSLUTAS

125

Day(s)

:

04

Hour(s)

:

28

Minute(s)

:

37

Second(s)