Noora Schroderuksen ehdotus Quercus robur voitti yleisen taidekilpailun Åbo Akademin ja Turun yliopiston käyttöön tulevaan AURUM-uudisrakennukseen. Valtion taideteostoimikunta järjesti taidekilpailun yhteistyössä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n, Åbo Akademin ja Turun yliopiston kanssa.

Schroderuksen ehdotuksen nimi Quercus robur tulee metsätammen latinankielisestä nimestä. Itse teos puolestaan koostuu pilkotusta metsätammesta, joka sijoittuu rakennuksen aulaan eri kerroksiin. Ensimmäisen kerroksen aulatilassa nähdään puun maanpäällinen alaosa juurineen, kakkos- ja kolmoskerroksessa sen keskiosaa, ja ylimpään kerrokseen on sijoitettu puun latva. Teos valetaan elävästä puusta otettujen muottien avulla alumiinipronssiin, joka kiillotetaan kullanhohtoiseksi.

Sekä ehdotuksen latinankielinen nimi että kulta viittaavat teoksen sijoituspaikkaan, Åbo Akademin ja Turun yliopiston käyttöön tulevaan AURUM-uudisrakennukseen, sillä myös sen nimi on latinaa ja tarkoittaa kultaa. Rakennuksessa käytetään paljon puuta materiaalina, ja Schroderuksen ehdotuksessa kulta ja puu kohtaavat varsin konkreettisella mutta myös herkällä ja oivaltavalla tavalla.

Schroderus kertoo listanneensa kilpailua varten monia erilaisia ideoita, mutta niistä karsiutuivat lopulta pois kaikki muut paitsi metsätammi.

– Tammi on sekä visuaalisesti näyttävä muodoltaan että osa monien kansojen tarinoita ja mytologiaa. Se on pyhä ja maaginen puu. Luonnossa tammi luo ympärilleen ilmavan ja valoisan ympäristön ja sen rinnalla elää laaja eläimistö, Schroderus kertoo.

Quercus robur juurtuu tulevalle sijoituspaikalleen Varsinais-Suomen maakuntakasvina sekä viittaamalla yliopiston historiaan ja Kalmin tammeen. Lisäksi se kytkeytyy myös nykypäivään esimerkiksi puun kemian tutkimuksen kautta.

AURUM-rakennuksessa teos toimii vuoropuhelussa tilojen kanssa monella eri tavalla. Osiin pilkottu tammi ikään kuin kasvaa rakennuksesta ja katoaa siihen ilmaantuakseen taas esiin eri kerroksessa. Samalla se jäsentää tilaa ja luo siihen jatkumon:

– Teos muotoutui täysin tilan mukaan. Aurum toimii yhdistävänä rakennuksena, joten tuntui luontevalta ehdottaa teosta, joka jakautuu useaan tilaan ja luo ajatuksellisen yhteyden eri kerrosten välille. Teos täydentyy katsojan mielessä: puun voi ajatella kasvavan rakennuksen sisään ja pilkistävän ulos eri paikoista. Teoksen esittämät puun tyvi, runko, oksat ja lehdet ovat ikään kuin vain osa sen kuviteltavissa olevasta koosta, eikä katsoja välttämättä näe teoksen osia yhtä aikaa. Tilaa käyttävä kuitenkin tietää muiden osien olevan olemassa muissa kerroksissa, Schroderus kuvailee.