Kristian Jalavan teoskokonaisuus Käännekohta on julkistettu tänään 26.11. Taideyliopiston uudisrakennuksessa Myllyssä, Sörnäisten kampuksella Helsingissä. Valtion taideteostoimikunta järjesti vuonna 2020 avoimen taidekilpailun Taideyliopiston Kuvataideakatemian uudisrakennukseen yhteistyössä Kuvataideakatemian kanssa.

Kristian Jalavan paikkasidonnaisessa teoskokonaisuudessa on käytetty uuden koulurakennuksen fyysisiä rakenteita osana kuvan tekemisen prosessia. Taiteilija on muuttanut pimennetyt tilat suurikokoiseksi neulanreikäkameraksi, camera obscuraksi. Työn lopputuloksena on syntynyt sarja monumentaalisia, pitkillä valotusajoilla tallentuneita mustavalkoisia negatiivikuvia. Teosten nimet, I – Lighthouse, II – Skylight ja III – Square, viittaavat rakennuksesta löytyviin tiloihin, joissa kuvat on valotettu.

Rakennusten kanssa työskentely on Jalavalle tuttua, mutta Käännekohta on hänen ensimmäinen julkisen taiteen projektinsa. Taiteilijan teosidea oli avoin erilaisille tilallisille ja materiaalisille vaihtoehdoille, ja prosessin myötä avautuikin ajatus kuvata myös rakennukseen sisäänpäin. Lopullisessa teoskokonaisuudessa vain yksi kolmesta kuvasta on valotettu rakennuksesta ulospäin.

Teosten sijainti ohjasi taiteilijaa myös kokeellisuuteen: ”Teoksen III lopputulos oli itselleni täysi yllätys. Halusin kokeilla kuvataidekoulun hengessä uutta menetelmää, nestemäistä emulsiota. Ideana oli myös käyttää teoksen pohjassa rakennuksesta löytyvää materiaalia, ja päädyin mäntyvaneriin, jota on käytetty mm. opiskelijoiden työtilojen moduuli-seinissä. Minulla oli vain yksi yritys kuvan tekemiseen, ja sillä sain viitteellisen kuvan rakennuksen sisätilaa hallitsevasta portaikosta tarttumaan vanerin pintaan.”

Negatiivikuvien käänteisyys tekee teoksista temaattisesti monitulkintaisia ja ajattomia, ilmentäen outouden ja vierauden tunnetta (unheimlich), joka vallitsee tavallisesta poikkeavana aikana tutuissakin ympäristöissä. Teoskokonaisuuden nimi Käännekohta (Turning point) viittaa historialliseen hetkeen, jolloin yhteiskunnallinen muutos ja muutosvoimainen taide tapahtuvat. Käännekohta on myös avaruudellinen piste, jonka läpi kulkiessa suoraan liikkuva valo muodostaa ylösalaisen kuvan ulkomaailmasta pimeän tilan sisälle.

”Sisäänpäin katsominen on kiinnostava teema niin yksilön kuin instituutionkin tasolla, kun sitä peilaa camera obscuraan liittyvään tiedon muodostumisen kysymykseen. Se kääntää asetelman ympäri vielä kerran.”

Tuomo Rainion ja Kristian Jalavan teksti Käännekohta-teoskokonaisuudesta:

Käännekohdassa

A text about The Turning Point by Tuomo Rainio and Kristian Jalava:

At a Turning Point

Kristian Jalava on valmistunut Kuvataiteen maisteriksi (Kuvataideakatemian tila-aika), Taiteen maisteriksi (Aalto-yliopiston Visual Culture & Contemporary Art) sekä valokuvaajaksi (Turun Taideakatemian valokuvaus-linja). Käännekohta on osa käynnissä olevaa Käänteinen maailma -projektia. Jalava valmistelee parhaillaan näyttelyä teossarjasta, joka on kuvattu rakennuksilla.

Benjamin Orlowin BABA MAMA YAGA valittiin yhdeksi kolmesta voittajateoksesta Valtion taideteostoimikunnan yleisessä taidekilpailussa Kuvataideakatemian uudisrakennukseen vuonna 2020. Teos oli tarkoitus sijoittaa Kuvataideakatemian uudisrakennuksen vieressä olevan Siilon katolle. Teosehdotuksesta käytiin jurytyksen yhteydessä ja sen jälkeen laajasti keskustelua käyttäjien ja suunnittelijoiden edustajien kanssa. Valtion taideteostoimikunta päätti olla teoksen jatkokehittämisen jälkeen toteuttamatta Orlowin ehdotusta.

Valtion taideteostoimikunta hankkii teoksia Senaatti-kiinteistöjen, valtioneuvoston kanslian ja Suomen Yliopistokiinteistöjen rakennuttamiin kiinteistöihin. VTTK on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ja toimii Kansallisgallerian yhteydessä.

Kuvat: Petri Summanen

Lisätietoja:

Taiteilija Kristian Jalava, kristianjalava@gmail.com, puh. 0505169642

Valtion taideteostoimikunta puheenjohtaja Henri Terho, henri.terho@taike.fi, puh. 0295 330901

Vastaava tuottaja Eija Aarnio, eija.aarnio@kansallisgalleria.fi, puh. 0400 271477