Valtion taideteostoimikunta järjesti 15.6.-23.11.2020 taidekutsukilpailun ulkotaideteoksesta, joka toteutetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) käyttöön tulevan K-uudisrakennuksen yhteyteen. Valtion taideteostoimikunta järjesti kilpailun yhteistyössä THL:n ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Arvostelulautakuntana toimi valtion taideteostoimikunta. 

Kilpailu oli korkeatasoinen ja kohdepaikan erityisluonne oli huomioitu. Teosehdotuksissa oli käytetty monipuolisesti eri materiaaleja ja muotoja, jotka toimivat ulkotilan ehdoilla. Taiteilijat olivat kukin ratkaisseet teoksen ja arkkitehtuurin välisen suhteen mielenkiintoisella tavoin. 

Arvostelussa kiinnitettiin huomiota ehdotuksen taiteelliseen laatuun sekä toteutus- ja kehityskelpoisuuteen. Luonnoksia arvioitiin myös teosmateriaalien ja tuotannon ekologisten vaikutusten ja kestävän kehityksen näkökulmasta. 

Voittajaksi valittu Aimo Katajamäen ehdotus Pan koostuu huoltopihan betonikaiteen päälle tulevasta veistosryhmästä, joka jatkuu muraalimaalauksena imitoiden teoksen jättämää varjoa. Muodoltaan orgaaninen veistos pitää sisällään kasviaiheita ja huilua soittavan hahmon. Teos on toteutettu silhuettimaisesti ja varjokuvan koukeroista löytyy lisää yllätyksiä katsojalle. Reliefimäisen pronssiveistoksen tekee eläväksi voimakas pintastruktuuri, jonka muodon käsittely jäljittelee puun veistämistä.  

Arvostelulautakunta piti teosehdotusta moniulotteisena, esteettisenä ja runollisena teoksena, joka viittaa aiheeltaan antiikin Kreikan mytologioihin.  

Kilpailuun oli kutsuttuna seuraavat taiteilijat: Aimo Katajamäki, Anne Meskanen-Barman ja Camilla Vuorenmaa. Kukin kuusi taiteilija saa osallistumispalkkiona 4 000 euroa. 

Kilpailun tulos julkistetaan keskiviikkona 2.12.2020. Voittajaksi valittu luonnosehdotus ja kilpailupöytäkirja ovat nähtävillä kilpailun internetsivuilla www.valtiontaideteostoimikunta.fi  

Valtion taideteostoimikunta päätti lähteä jatkokehittämään ja toteuttamaan voittajaehdotusta. Teos pyritään toteuttamaan vuoden 2021 aikana. 

 

Lisätietoja:  

Valtion taideteostoimikunta
puheenjohtaja Henri Terho, henri.terho@taike.fi, puh. 0295 330901

vastaava tuottaja Eija Aarnio, eija.aarnio@kansallisgalleria.fi, puh. 0400-271477
www.valtiontaideteostoimikunta.fi

Kuvat: Aimo Katajamäki, Pan