Valtion taideteostoimikunnan uusi toimikausi on käynnistynyt koronavirusepidemian aiheuttamissa muutostilanteissa. Julkinen taide ja julkinen tila ovat kuitenkin olleet tavallistakin tärkeämpiä, ja myös taideteostoimikunta on tehnyt uudenlaisia aloitteita kevätkuukausien aikana. 

Koronakevään aikana julkinen taide on kaikkea muuta kuin pysähtynyt. Olen toisaalla kirjoittanut julkiseen taiteeseen liittyvästä kiinnostuksesta viime kuukausina. Suomessa on käynnissä lähes kymmenen julkisen kohteen taidekilpailua. Julkinen tila kiinnostaa erityisellä tavalla poikkeusoloissa.

Valtion taideteostoimikunnalla on käynnissä ennätykselliset yhdeksän tilaushankintaa. Uusia taidekilpailuja valmistellaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kuvataideakatemian uudisrakennuksiin. THL:n osalta kokeillaan uudenlaista käyttäjien osallistamista osana kutsukilpailua.  

Taideteostoimikunnassa on aina syytä olla valppaana siitä, mitä julkisen taiteen uudet ja muuttuvat mahdollisuudet voivat olla. Kuvataideakatemian kesäkuussa käynnistyvä kilpailu on tässä kiinnostava esimerkki. Se väistämättä ajaa pohtimaan sitä, mitä julkinen taide voi olla tilassa, jossa tehdään taidetta ja etsitään jatkuvasti uutta kriittistä näkökulmaa perinteisiin.   

Koronakuukaudet ovat näkyneet tuotantojen ja alihankintaketjujen sekä liikkumisen rajoituksiin liittyvissä muutoksissa. Teija ja Pekka Isorättyän kanssa neuvotellaan Lappeenrantaan Villimiehenkadulle tulevien Poliisin muikkujen uudesta aikataulusta. Elin&Keino eli Sandra Nyberg ja Heini Nieminen ovat suunnitelleet Keravan uuden avovankilan pihalle ekologista ympäristötaideteosta, mutta Uudenmaan hetkellinen sulku laittoi aikataulun uusiksi. Nyt rakennustyömaan kivipellosta poimitut kivenlohkareet on saatu työstettäväksi kiviveistämölle. Taiteilijoiden suunnitteleman kukkakedon keskelle tulee kesän kynnyksellä istumanojilla lisättyjen luonnonkivien levähdyspaikkoja, joissa on vankilaympäristöstä ulossuuntaavia mietelauseita. 

Käynnissä olevat tilaushankkeet kertovat taiteen monista ulottuvuuksista ja nykytaiteen eri välineiden mahdollisuuksista.  

Lappeenrannan uuteen oikeustaloon on valmistumassa Juhana Moisanderin videoteos Justitia. Moisanderin teos käyttää hyväkseen oikeustalon pääsisäänkäynnin suurta ikkunapintaa. Vuorelan koulukotiin Opistolaan Vihtiin etsittiin nimenomaan kuvitustaiteilijaa. Ilja Karsikas on tehnyt kahteen sisätilaan akustiikkahuopaan kuvitusteokset, jotka on suunniteltu dialogiin yli satavuotiaan rakennuksen alkuperäisen ornamentiikan kanssa. Teos on jo paikallaan, mutta tullaan julkistamaan syyslukukauden aluksi.  

Sekä mediataide että kuvitustaide ovat taiteenaloja, jotka ovat viime vuosina nousseet osaksi julkisen taiteen kuvastoa. Mediataide on pitkään ollut läsnä kaupunkiympäristöissä, mutta edelleen rakennuksiin integroidut pysyvät mediateokset ovat varsin harvinaisia. Mahdollisuudet (ja myös mittakaavat) ovat suuret ja erilaiset vuorovaikutteisuuteen, immersiivisyyteen ja kokemuksellisuuteen perustuvat teokset ovat tulleet esille muun muassa eri puolilla Suomea järjestettävissä valotaiteen festivaaleissa. Tämä näkyy myös muutamissa tuoreissa julkisen taiteen kilpailuissa. 

 

***

 

Taideteostoimikunnan teoshankintojen painopiste sijoittuu alkuvuoden teosvälitystapahtumiin. Kokoelmiin on hankittu 123 uutta teosta 88 eri taiteilijalta. Teossijoitusten osalta poikkeustilanne on hidastanut asioita, mutta kulmalla odottaa isoja kokonaisuuksia, kuten opetushallituksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön sisätilaremonttien myötä muuttuvat toimitilat. Oleellista on rakentaa huolella taiteen avulla laadukkaita työympäristöjä. 

 

Henri Terho, puheenjohtaja, Valtion taideteostoimikunta

 

Kuva: Aamukasteen raikkaus | Sandra Nybergin ja Heini Niemisen kivestä valmistettu teos odottaa vielä kuljetusta Keravan avovankilan pihalle. | Anne Paljakka/Loimaan Kivi