Elin&Keinon eli Heini Niemisen ja Sandra Nybergin ympäristötaideteos JÄLKI (Kuin kiveen kaiverrettu) on Valtion taideteostoimikunnan tilausteos, joka koostuu Keravan avovankilan pihamaalle istutetusta kukkakedosta sekä viidestä lepokivestä. 

Elin&Keinon teoksessa vankilan rakennustyömaalta löytyneet suurikokoiset kivet on muokattu miellyttäviksi mietiskelypaikoiksi puisten käsi- ja selkänojien sekä pää- ja jalkatukien avulla. Kiviin on hiekkapuhallettu luontoon liittyviä sanayhdistelmiä, kuten ”Vapaan veden solina” ja ”Kevätaurinko kasvoilla”, jotka on valittu yhteistyössä vankien kanssa. Heini Nieminen ja Sandra Nyberg ovat teoksessaan huomioineet myös vankilaympäristön asettamat turvallisuuskysymykset sekä ajan ja paikan kerrostumat.

”Olemme yrittäneet pohtia teoksen suunnitteluvaiheessa vankilaa sen käyttäjien ja ajankulun näkökulmasta. Millainen teos voisi tuoda lisäarvoa juuri heidän pihapiiriinsä, mitä he voisivat kaivata ja mikä voisi tuoda jotain merkityksellistä tähän poikkeukselliseen elintilaan.”

Keravan vankilan historiassa maataloudella on ollut aiemmin suuri merkitys kuntouttavana tekijänä vankien oltua vastuussa viljelytoiminnasta sekä pienimuotoisesta maatalouseläinten pidosta. Viime vuonna valmistunut uusi, Suomen suurin avovankila keskittää kuntouttavan työn urbaaneihin ratkaisuihin ja laatikkoviljelyyn. Vankilan puutarhuri Hannu Roos suhtautui aluksi ristiriitaisin tuntein työpaikkaa koskeviin muutoksiin, mutta taiteilijoiden kanssa työskentely helpotti siirtymää uuteen paikkaan.

”Huomasin ilokseni, että meillä oli aika paljon saman suuntaisia ajatuksia menneen ja uuden yhdistämisestä. Tuoda jollain tavalla näkyväksi se, mitä on tehty ja mihin ollaan menossa, jättää Jälki.”

Pihalle kylvetty villikukkaketo toimii tärkeänä alueena pölyttäjille ja hyödyttää siten vankien harjoittamaa pienimuotoista viljelyä. Kukat ja hyönteiset tarjoavat aisteille virikkeitä, värejä, tuoksuja ja ääniä. Teos osallistaa vankeja myös kukkakedon hoidon kautta ja tuo näin ollen hieman takaisin vankilan suurten muutosten vuoksi kadonnutta luontosuhdetta. Roosin mukaan työn lomassa on keskusteltu teoksesta ja erityisesti kasveista. Tänä vuonna kedolla menestyi varsinkin päivänkakkara, joka alkoi elokuun niiton jälkeen kukkia uudelleen aina marraskuun loppupuolelle asti. Vankilan puutarhurille Jälki on tärkeä osa uutta työympäristöä.

”Joka aamu, kun tulen töihin ja kun lähden töistä, katson teosta. Kiitos, että se on olemassa.”

Teos on jättänyt jälkensä myös Elin&Keinon yhteiseen työskentelyyn.

”Tämä työprosessi oli ensimmäinen yhteinen julkinen tilausteoksemme. Olemme oppineet paljon tilausteokseen liittyvistä prosesseista, mutta myös yhteistyöstämme. Teoskonsepti sisältää meille tyypillisiä piirteitä, mutta kummankin taiteilijan vahvuuksien yhdistäminen toteutui erityisesti tässä teoksessa ja vaikuttaa varmasti myös tulevaan ajatteluumme.”

Elin&Keinon muodostavat taiteilijat Heini Nieminen (1979) ja Sandra Nyberg (1977). Vuodesta 2009 lähtien työpari on osallistunut aktiivisesti näyttelyihin, projekteihin ja tapahtumiin niin Suomessa kuin ulkomailla. Elin&Keinon työskentely keskittyy ympäristö- ja yhteisötaiteen alueelle. Teokset käsittelevät usein ekologisia teemoja, ihmisten suhdetta ympäristöönsä ja toisiinsa. Paikkasidonnaisuus ja tilapäisyys on oleellinen osa Elin&Keinon työskentelyä.

Elin&Keinon teos Jälki (Kuin kiveen kaiverrettu) valmistui vuonna 2020, mutta koronapandemian vuoksi teoksen äärelle päästiin kokoontumaan vasta syyskuussa 2021. Tilaisuudessa puhuivat taiteilijoiden lisäksi Valtion taideteostoimikunnan puheenjohtaja Henri Terho sekä vankilan johtaja Minna Saukku ja puutarhuri Hannu Roos. Kuvassa Heini Nieminen, Sandra Nyberg, Henri Terho, Jari Auer ja Hannu Roos.

Kuvat: Eija Aarnio

Valtion taideteostoimikunta hankkii teoksia Senaatti-kiinteistöjen, valtioneuvoston kanslian ja Suomen Yliopistokiinteistöjen rakennuttamiin kiinteistöihin. VTTK on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ja toimii Kansallisgallerian yhteydessä.

Lisätietoja: 

Valtion taideteostoimikunta
puheenjohtaja Henri Terho, henri.terho@taike.fi, puh. 0295 330901
vastaava tuottaja Eija Aarnio, eija.aarnio@kansallisgalleria.fi, puh. 0400-271477