Anssi Pulkkisen ja Nestori Syrjälän ehdotus Ylösalasalasylös voitti yleisen taidekilpailun Kilpisjärven tullitoimipaikalle. Valtion taideteostoimikunnan yhdessä Lapin ELY-keskuksen, Tullin ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa järjestämässä taidekilpailussa haettiin paikkasidonnaista, pysyväisluonteista julkista taideteosta, joka luo paikalle omaa identiteettiä ja lisää viihtyisyyttä.

Pulkkisen ja Syrjälän ehdotus Ylösalasalasylös koostuu kahdesta maantiesuojakaiteesta valmistetusta aaltoilevasta muodosta, jotka on nostettu pylväiden varaan noin 2,5–8 metrin korkeuteen. Toinen muodoista alkaa alhaalta, nousee ylös kuin vuorelle tai tunturille ja laskeutuu takaisin alas. Toinen puolestaan alkaa ylhäältä, laskeutuu alas kuin laaksoon tai kuruun ja nousee taas ylös.

Pulkkinen ja Syrjälä työskentelivät ehdotuksensa parissa yhdessä ensimmäistä kertaa sitten yhteisten Kuvataideakatemian aikojen, jolloin he opiskelivat samaan aikaan kuvanveistoa. Ajatus yhteistyöstä syntyi kesken keskustelun julkisesta taiteesta, kun Pulkkinen mainitsi Syrjälälle juuri käynnistyneestä yleisestä taidekilpailusta Kilpisjärven tullitoimipaikalle.

Vaikka työskentely kilpailuehdotuksen parissa lähti sujuvasti käyntiin ja eteni vikkelästi, teoksen sijoituspaikka asetti taiteilijoille omat haasteensa. Kumpikaan heistä ei päässyt kohteeseen tutkimaan ympäristöä, vaan he työskentelivät kuvien ja muiden tietojen varassa.

– Oli selvä haaste, että emme päässeet paikan päälle tarkastelemaan ympäristöä, mutta samalla se toimi myös inspiraationa ja avasi erilaisia monitahoisiakin tapoja ajatella teosta, Syrjälä kertoo.

Alun ideoinnin jälkeen teos alkoi hahmottua nousevien ja laskevien muotojen ympärille. Maanpinnan muotojen lisäksi ne viittaavat erilaisiin tunturien korkeus- tai kurssikäyriin, lämpötilan ja lumenmäärän kuvaajiin sekä revontulien kuvioihin.

Maantiesuojakaide on taipuisuutensa vuoksi osuva valinta teoksen materiaaliksi. Lisäksi se avaa mielenkiintoisia ulottuvuuksia Pulkkisen ja Syrjälän teoksen taustalta löytyvään rajatematiikkaan, jota molemmat taiteilijat ovat aiemmin tutkineet tahoillaan. Taideteoksen sijoituspaikalla Kilpisjärven tullitoimipaikalla rajat ovat erityisen merkittävässä roolissa kahden valtion, Suomen ja Norjan, välillä. Maantiesuojakaiteet taas toimivat rajana ihmisten itselleen rajaaman kulkuväylän ja muun maaston, luonnon välillä.

Rajat sekä erityisesti niiden hälventäminen ulottuvat myös teoksen nimeen Ylösalasalasylös, jossa sanoja ei eroteta toisistaan vaan sekoitetaan toisiinsa kirjoittamalla ne yhteen. Teoksen nimi kuvaa konkreettisella tavalla teoksen muotoja, mutta se ilmentää tietyllä tavalla myös sen rytmiä ja liikettä. Kun Ylösalasalasylös aikanaan kohoaa Kilpisjärven tullitoimipaikalle, joka valtioiden rajalla on vilkas ohikulkupaikka, koko teos herää eloon liikkuvasta autosta katsottuna.