Annu Vertasen tilausteos Maailman tahdissa sijaitsee vuonna 2017 valmistuneen Joensuun oikeus- ja poliisitalon julkisivussa. Teos on perforoidulle teräkselle toteutettu piirros.

Vertasen lähtökohta teokselleen oli mielikuva rytmillisestä, viivaan ja liikkeeseen perustuvasta piirustuksellisesta tapahtumasta. Viiva pyrkii olemaan keveä ja leikkisä, vuorovaikutuksessa annettujen muotojen, eli rakennuksen julkisivun muodon ja ikkunarivien kanssa.

”Halusin tehdä ilmavan ja notkean piirroksen oikeus- ja poliisitalon julkisivuun – rakennukseen, jonka nimi kuulostaa vakavalta ja ankaralta mutta toisaalta järjestystä ja turvaa takaavalta. Piirroksessa yksityiskohdat kutsuvat myös pehmeisiin mielleyhtymiin, käsityöhön, kudontaan, sitä kautta suuresti arvostamaani perinteeseen. ”

Teos on toteutettu käsin piirretyn luonnoksen pohjalta digitaalisena piirroksena, joka on siirretty teollisesti teräslevypinnalle.

Annu Vertanen (s. 1960) on kansainvälisesti menestynyt taidegraafikko ja työskentelee tällä hetkellä Taideyliopiston Kuvataideakatemian taidegrafiikan professorina. Hänen teoksiaan on ollut esillä maailmanlaajuisesti, kuluvana vuonna mm. Yhdysvalloissa ja Etelä-Koreassa. Vuonna 2014 hän voitti Art in Print -lehden kansainvälisen Prix de print -kilpailun teoksella Breathing Touch – Hengittävä kosketus. Hänelle myönnettiin kuvataiteen valtionpalkinto 2014. Hän on pitkäjänteisessä työskentelyssään kehittänyt ja laajentanut merkittävästi grafiikan ilmaisua kansainvälisen kuvataiteen kentässä. Vertanen asuu ja työskentelee Imatralla ja Helsingissä.

Annu Vertasen nettisivut: www.annuvertanen.com

Valtion taideteostoimikunnan kokoelman perusluonteeseen kuuluu näkyvyys. Teokset ovat esillä julkisissa tiloissa, ja niitä näkevät arjessa myös sellaiset henkilöt, jotka eivät muuten välttämättä ole taiteen kanssa tekemisissä. Merkittävän osan kokoelmaa muodostavat julkiset tilaustyöt, joita on jo 260 teosta.

Annu Vertanen: ” Maailman tahdissa”, 2017
piirros toteutettuna perforoidulle teräkselle

Teos sijaitsee Joensuun oikeus- ja poliisitalon julkisivulla, jaettuna kahtia sisäänkäynnin syvennyksen vuoksi. Nämä kaksi osaa taittuvat länsi- ja itänurkkien yli, ne ovat kooltaan 44 x 15,5 m ja 22,6 x 15,5 m.

Kuvat: Poliisi/Jarno Artika.