Yleinen taidekilpailu Oulun oikeustalon uudisrakennukseen 17.2.–5.5.2021

Valtion taideteostoimikunta järjestää yleisen taidekilpailun yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Tarkoituksena on hakea ideoita taideteoksista Oulun oikeustalon, Torikatu 34-40 käyttöön tulevaan uudisrakennukseen Ouluun.

Kilpailu on yleinen, kaikille avoin taidekilpailu.

Palkintoina jaetaan yhteensä 15 000 euroa seuraavalla tavalla: 1. palkinto 7 000 euroa 2. palkinto 4 000 euroa 3. palkinto 3 000 euroa. Tunnustuspalkinnot 2 kpl á 500 euroa. Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa kunniamainintoja.

Kilpailu alkaa ke 17.2.2021 ja päättyy ke 5.5.2021 klo 23:59 Suomen aikaa (UTC+2).

Palkitut ja kunniamaininnan saaneet ehdotukset sekä arvostelupöytäkirja laitetaan nähtäville to 3.6.2021–to 2.12.2021 väliseksi ajaksi näille sivuille www.valtiontaideteostoimikunta.fi/oulun_oikeustalo-taidekilpailu.

Kilpailun kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Allmän konsttävling för Uleåborgs tingshus nybyggnad    

Statens konstverkskommission organiserar en allmän konsttävling i samarbete med Senatfastigheter. Syftet är att skaffa fram idéer för konstverk till Uleåborgs tingshus nybyggnad, som kommer att tas i bruk vid Torikatu 34-40 i Uleåborg.

Tävlingen är en allmän, för alla öppen konsttävling.

Som priser utdelas sammanlagt 15 000 euro på följande sätt: 1:a pris 7 000 euro 2:a pris 4 000 euro 3:e pris 3 000 euro. Erkännandepriser 2 st à 500 euro. Dessutom kan tävlingsjuryn om den så önskar dela ut hedersomnämnanden.

Tävlingen börjar ons. 17.2.2021 och slutar ons. 5.5.2021 kl 23.59 finsk tid (UTC+2).

De förslag som fått pris och hedersomnämnande samt bedömningsprotokollet visas tors. 3.6.2021 – tors. 2.12.2021 på tävlingens internetsida www.valtiontaideteostoimikunta.fi/Oulun_oikeustalo-taidekilpailu.

Tävlingens språk är finska, svenska och engelska. 

Open art competition for the new Oulu courthouse building

The Finnish State Art Commission organises an open art competition in collaboration with Senate Properties. The purpose of the competition is to find ideas for a work of art for the new annex to the Oulu Courthouse at Torikatu 34–40.

The competition is open to all.

The total prize sum is 15,000 euros, which is awarded as follows: 1st prize 7,000 euros; 2nd prize 4,000 euros, 3rd prize 3,000 euros. Two recognition awards will also be awarded, each 500 euros. The jury may also award honorary mentions.

The competition will commence on Wednesday, 17 February 2021, and end on Wednesday, 5 May 2021, at 23:59 hours Finnish time (UTC +2).

The winning entries and honorary mentions as well as the jury report will be on view online from Thursday 3 June 2021 to 2 December 2021 at this website www.valtiontaideteostoimikunta.fi/oulun_oikeustalo-taidekilpailu.

The competition languages are Finnish, Swedish and English.

Kysymykset

Kilpailijoilla on oikeus pyytää kilpailua koskevia selvityksiä ja lisätietoja. Kysymykset on lähetettävä kilpailun yhteyshenkilölle amanuenssi Heli Ahmiolle viimeistään ke 24.3.2021 sähköpostitse osoitteella taidekilpailu@kansallisgalleria.fi.

Kysymykset ja vastaukset ovat anonyymisti nähtävillä ke 31.3.2021 lähtien näillä sivuilla.

Frågorna

De tävlande har rätt att be om förklaringar och tilläggsuppgifter som berör tävlingen. Frågorna skickas till tävlingens kontaktperson, amanuens Heli Ahmio senast ons. 24.3.2021 per epost på adressen taidekilpailu@kansallisgalleria.fi.

Frågorna och svaren finns att läsa anonymt från ons. 31.3.2021 på denna sidor.

Enquiries

Participants may request further clarification and information concerning the competition. Enquiries and requests should be addressed to the competition contact person Heli Ahmio no later than on Wednesday, 24 march 2021, by email to taidekilpailu@kansallisgalleria.fi.

The enquiries and responses will be on view anonymously from Wednesday, 31 march 2021, on this website.

Kilpailuaika päättyy / Tävlingenstiden går ut / The competition period ends:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)